Boxning – inget modernt påfund

Boxningen tros vara en av de allra äldsta sporterna. Boxning som yrke etablerades redan ca 400 f Kr i det antika Grekland. Men själva utövandet av boxning startade långt innan det. Så tidigt som från den artonde dynastin (1550-1307 f Kr) har man i utgrävningar hittat gravutsmyckning föreställande två män utkämpa en kamp med nävarna.

Fynd av boxning blev mer vanligt från 2000-1400 f Kr. Det finns skriftliga källor om hur en boxningsmatch i antika Grekland gick till. Remmar av oxhud lindandes runt händerna, förutom fingrarna, och delar av underarmarna. Det fanns ingen inhägnad boxningsring. Boxarna delades inte upp i vikt klasser och det var inga pauser. En match pågick tills det att en av boxarna erkändes besegrad. Det förekom matcher med dödlig utgång.

688 f Kr var det år som boxning introducerades i det olympiska programmet.

Boxningssporten var nära att dö ut när romarriket föll. Men återupptäcktes i Storbritannien under 1800-talet. Boxningen kallades “the nobel science of defence” och blev populärt inom den brittiska aristokratin. Även då boxades man bara med knytnävarna och under en obegränsad tid.

När de så kallade Queensberry-reglarna utformades 1867 föddes den moderna boxningen. Exempel på regler var införandet av vadderade handskar, en tidsgräns på 3 minuter per rond med en minut vila mellan två ronder och en tillåten 10 sekunders gräns för en nedslagen boxare att resa sig och och fortsätta matchen. Regler har sedan dess justeras men är i stort sett desamma som i nutid.

En proffsboxningsmatch idag består av mellan 4 och 12 ronder. Varje rond är 3 minuter med vila på 1 minut mellan ronderna. Det finns tre sätt att vinna en boxningsmatch: poäng, teknisk knock-out och knock-out.

Knock-out: är det samma som en förlust. Det innebär att boxaren blir träffad av ett slag och är oförmögen att fortsätta matchen efter att domaren räknat till 10 (räknat i sekunder).
Teknisk knock-out: Domaren bryter matchen trots att den boxare inte nödvändigtvis blivit golvad. Några orsaker kan vara att en av boxarna fått ett oläkbart cut, diskas för skallning, är försvarslös etc.
Poäng: Det finns tre poäng domare som delar ut poäng. Poängen hålls hemliga tills det att matchen är klar.

Damboxning har på senare tid blivit mer och mer populär. Damer boxas inte i bar överkropp som professionella herrar gör och en rond i en dammatch är 2 minuter till skillnad mot 3 minuter i en herrmatch. Sverige har sedan början av 2000-talet varit en framgångsrik nation inom damboxning.

Bookmark the permalink.