Olika kampsporter

Begreppet kampsport rymmer en mängd olika grenar och varianter där en del kan skilja sig väldigt mycket åt. Några av de vanligaste kampsporterna är bland andra boxning, brottning, karate, judo, taekwondo och MMA. Boxning är troligtvis den allra äldsta kampsporten överhuvudtaget, då sporten troligen fanns med i de antika olympiska… Continue reading