Olika kampsporter

Begreppet kampsport rymmer en mängd olika grenar och varianter där en del kan skilja sig väldigt mycket åt. Några av de vanligaste kampsporterna är bland andra boxning, brottning, karate, judo, taekwondo och MMA.

Boxning är troligtvis den allra äldsta kampsporten överhuvudtaget, då sporten troligen fanns med i de antika olympiska spelen redan på 680-talet f.Kr. Den moderna boxningen av idag uppstod dock inte förrän i mitten på 1800-talet och då i Storbritannien. Något senare kom den också till USA. Totalt finns inom herrboxning elva klasser och inom damboxning tretton klasser.

En typ av kampsport som vuxit och blivit populär under de senaste 10 åren är så kallade MMA, eller mixed martial arts som är dess egentliga namn. Precis som namnet antyder är MMA en mix av en rad olika kampsporter som boxning, brottning, judo och thaiboxning med flera. Skillnaderna mellan MMA och andra kampsporter som exempelvis boxning är att det egentligen inte finns några regler i MMA utan allt är i princip tillåtet.

Asiatiska kampsporter som karate, taekwondo, judo och jiu-jutsu handlar ofta betydligt mer om teknik än till exempel boxning och MMA. Flera av de har dessutom olika gradbeteckningar, ofta i form av olika färg på bälte, för att beteckna vilken nivå man ligger på.

I många kampsporter är det vanligt att man använder olika typer av handskar. I till exempel boxning är det klassiska boxningshandskar som gäller. Inom MMA har man som regel en form av tunnare handskar som endast täcker handen och inte fingrarna. Även i några asiatiska kampsporter, dock långt ifrån alla använder man som regel handskar, som i till exempel taekwondo där man ofta använder en typ av handskar som liknar de man använder inom MMA.

Bookmark the permalink.